skip to Main Content

VERKLARENDE WOORDENLIJST

EENVOUDIGE UITLEG

Een overzicht van namen en begrippen uit de cursusprogramma Overwin Spreekangst en de bijbehorende website www.overwin-spreekangst.nl.

Albert Ellis 
(1913) Cognitief psycholoog uit New York. Een van de meest invloedrijke psychologen uit de geschiedenis. Grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET). De visie van Ellis is dat mensen niet zozeer in de war raken van gebeurtenissen zelf maar van de wijze waarop ze deze interpreteren.

Angst
Gevoel dat er onheil of gevaar dreigt. Nuttige en natuurlijke reactie op bedreigende situatie. Angst leidt tot symptomen als hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen.

Angststoornis 
Psychische klacht, gekenmerkt door terugkerende periodes van hevige angst zonder dat daar een reële dreiging of aanwijsbare lichamelijke oorzaak aan ten grondslag ligt.

Cognitieve herstructurering
Techniek uit de cognitieve therapie, gebaseerd op het gegeven dat irreële gedachten vaak ten grondslag liggen aan angst of depressies. Cognitieve herstructurering is er op gericht irreële gedachten die angst veroorzaken te vervangen door reële, positieve gedachten.

Cognitieve therapie 
Een belangrijke stroming binnen de psychotherapie. Cognitieve therapie richt zich op het aanpakken van de wijze waarop mensen met psychische klachten informatie selecteren en verwerken.

Edmund Jacobson 
Arts uit Chicago (1888 – 1983), grondlegger van Progressive Muscle Relaxation (PMR). Jacobson deed meer dan 50 jaar academisch onderzoek naar de relatie tussen spierspanning en lichamelijke en psychische klachten.

Emotional Freedom Techniques (EFT) 
Een omstreden psychotherapeutische methode ontwikkeld door Gary Craig in de jaren 1990. EFT gaat er van uit dat negatieve emoties worden veroorzaakt door verstoring van lichamelijke energievelden. EFT richt zich op het herstellen van de energiebalans door het activeren van meridianen, terwijl men aan de negatieve emotie denkt.

Flow 
Fenomeen onderzocht en beschreven door Mihaly Csikszentmihalyi. Flow is een toestand van geconcentreerde ontspanning, de toestand tussen maximale opwinding en maximale controle. Flow komt tot stand als de uitdaging die een bepaalde taak oplevert in een optimale balans is met de benodigde vaardigheid voor het uitvoeren van die taak.

Fobie 
Hevige irreële angst.

Gedragstherapie 
Een belangrijke stroming binnen de psychotherapie. Uitgangspunt van gedragstherapie is dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer kan worden afgeleerd.

Imaginaire exposure 
Een techniek uit de gedragstherapie waarbij een patiënt onder ontspannen condities in gedachten wordt blootgesteld aan angstopwekkende situaties. Het doel van imaginaire exposure is de aangeleerde relatie tussen bepaalde situaties en angstgevoelens te doorbreken en dit te vervangen door een relatie tussen die situaties met gevoelens van welbehagen.

Irreële angst 
Gevoel van onheil of dreiging die niet wordt veroorzaakt door een reëel gevaar of waarvan de mate van angst niet in een redelijke verhouding staat tot de mate van gevaar.

John B. Watson 
Amerikaans psycholoog (1878 – 1958). Grondlegger van het behaviorisme, de stroming binnen de psychologie die zich ondermeer bezighoudt met de al dan niet aangeleerde relatie tussen situaties en de reactie daarop. Bekend om zijn witte muizen experiment met “Little Albert”.

Mihaly Csikszentmihalyi 
Amerikaans-Hongaars psycholoog (1934), professor aan de universiteit van Claremont, California. Voortrekker van de positieve psychologie. Een van de meest geciteerde psychologen van dit moment en bedenker en promotor van het verschijnsel Flow.

Mind mapping 
Een visuele manier van het ordenen en opslaan van informatie die beter aansluit bij het menselijke brein dan de gebruikelijke lineaire wijze van opslaan. Sinds de oudheid in gebruik maar wijd verbreid door het werk van de Britse psycholoog Tony Buzan.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) 
Een methode voor persoonlijke groei, ontwikkeld aan het begin van de jaren 1970 door Richard Bandler, John Grinder en Gregory Bateson. NLP maakt gebruik van een verzameling van technieken uit de lingstiek, hypnotherapie en psychotherapie. De gedachte achter NLP is dat de perceptie van een persoon bepaald wordt door een samenspel van woorden, gebaren en gedachten. Door de negatieve woorden, gebaren en gedachten te onderdrukken en de positieve te benadrukken wordt de perceptie van die persoon positief beinvloed.

Neurologie 
Medisch specialisme dat zich richt op de werking van hersenen en zenuwen.

Parcoursvisualisatie 
Onderdeel van de psychologische training van topsporters voor de mentale voorbereiding op prestaties. Door visualisatie en positieve associatie wordt het optimale niveau van positieve spanning nagestreefd (Flow) en routine opgebouwd.

Ivan Petrovich Pavlov 
(1849 – 1936), Russisch psycholoog en arts. Winnaar van de Nobel Prijs. Pavlov is bekend geworden door het fenomeen van de aangeleerde reflex, waar hij op stuitte tijdens zijn studie naar de spijsvertering van honden.

Progressive Muscle Relaxation (PMR) 
Een methode voor het reduceren van psychische spanning door het bereiken van diepe ontspanning van alle spiergroepen. In de vroege jaren 1920 ontwikkeld door Edmund Jacobson en nog steeds veel gebruikt door psychotherapeuten en fysiotherapeuten.

Psychotherapie 
Behandelmethode voor mensen met psychische klachten zoals angsten, fobieën, depressies, dwanghandelingen en verslavingen. De psychotherapie kent verschillende scholen waaronder cognitieve therapie en gedragstherapie.

Reële angst 
Gevoel van onheil of dreiging die wordt veroorzaakt door een reëel gevaar en waarvan de mate van angst in een redelijke verhouding staat tot de mate van gevaar.

Sociale fobie
Een hevige, irreële angst voor zaken die de omgang met andere mensen betreffen. Voorbeelden van sociale fobieën zijn spreekangst, angst om te blozen, angst om te trillen, angst om te telefoneren, angst om uit eten te gaan.

Spreekangst 
Irreële angst of fobie voor spreken. De belangrijkste uiting van deze fobie is de angst voor spreken in het openbaar maar men kan ook angst ervaren voor spreken met leidinggevenden of voor een-op-een gesprekken.

Tony Buzan 
(1942), Brits psycholoog en auteur. Buzan is bekend om zijn studies over de werking van het menselijk brein, vooral met betrekking tot geheugentraining, snellezen, mind mapping en creativiteit.

Back To Top